Du er her

Bestyrelsen

Bestyrelsen som valgt på GF 14. 2. 2019
Angivelse af ansvarsopgaver er opdateret pr. 21.2.2019

Formand

Dorte Jaquet
E-mail: dortejaquet@hotmail.com
Tlf.: 22 56 99 41

 • Formand
 • Henvendelse til og fra medlemmer,
 • Kontakt til Bellevuehallen
 • Makkerbank, substitutter m.m
 • Kontakt til turneringsledere

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Dalgaard Sørensen
E-mail: kirsten@cspdata.dk
Mobil: 50 50 55 77

 • Holdleder onsdag og torsdag aften
 • Indslusning og fastholdelse af begyndere
 • Aftaler med underviser
 • Tilmeldinger
 • Indkøb af kaffe/ te mv.
 • Kontakt og aftaler med café Suverän

  Bestyrelsesmedlem

  Dorthe Høg Geday
  E-mail: dorthe@geday.net
  Mobil: 42 32 47 10

  • Holdleder tirsdag aften
  • Turneringsplanlægning

  Bestyrelsesmedlem

  Aage Bloch
  E-mail: aage.bloch@mail.dk
  Tlf.: 86 17 89 08

  • Indkøb af vinpræmier
  • EDB-givne kort

  Bestyrelsesmedlem

  Henrik Schrøder
  E-mail: schroder@dadlnet.dk
  Mobil: 21 48 85 31

  • Holdleder mandag aften
  • Afhentning af kort

  Bestyrelsesmedlem

  Jeanette Slot
  E-mail: J@slotpost.dk
  Mobil: 22 78 10 50

  • Holdleder mandag aften
  • Bestilling af kontorartikler

  Kasserer

  Steen Mikkelsen
  E-mail: shm8320@gmail.com
  Tlf.: 86 27 36 17 / 40 38 65 38

  • Passer på pengene

  Bestyrelsesmedlem

  Jens Kristian Sommer
  E-mail: jkl-solbrinken@kabelmail.dk
  Mobil: 2517 1502

  • Turneringsplanlægning i samarbejde med turneringsledere
  • Kontakt til DBF
  • Diverse artikler
  • Annoncering mm.
  • Holdleder torsdag aften

  Bestyrelsesmedlem

  Ole Adelkvist
  E-mail: o.adelkvist@gmail.com
  Tlf.: 61 33 32 89

  • Medlem af Bellevuehallernes bestyrelse
  • Afhentning af kort
  • Turneringsplanlægning

  Bestyrelsen som valgt på GF 14. 2. 2019
  Angivelse af ansvarsområder