Du er her

Substitut

Automatisk til- og framelding til og fra substitutlister
Der er oprettet en ny funktion på substitutsiden, hvor man nu direkte kan melde sig til og slette sig fra diverse substitutlister. Tilmelding foregår automatisk, mens framelding sker ved at jeg modtager en mail om ønskede frameldinger og derefter manuelt sletter de relevante poster fra listen.

Bestyrelsen har på sit møde 19. juni 2014 vedtaget flg. regler:

Hvis et medlem ikke kan møde til en spilleaften, er man forpligtet til selv at skaffe en substitut. Såfremt der kun er substitut for én spiller i et par, foretages der ingen justering af scoren. Såfremt begge spillere i et par er substitutter, justeres scoren i første omgang IKKE. Når den pågældende turnering er afsluttet, ændres scoren til gennemsnittet af det substituerede pars score, såfremt substitutternes opnåede score er højere. Dog kan der maksimalt scores middel.